You are here:  / Turystyka / Historia ochrony tatrzańskiej przyrody

Historia ochrony tatrzańskiej przyrody

Zwiększająca się na początku XIX wieku eksploatacja rud metali i ich przetwórstwo, a także zwiększenie wypasów owiec i wyrębu lasów oraz kłusownictwo spowodowały podjęcie kroków zmierzających do ochrony przyrody w Tatrach.

W 1868 roku wydano ustawę galicyjskiego sejmu krajowego o ochronie kozic i świstaków, a w 1887 roku powstało Towarzystwo Ochrony Tatr Polskich mające na celu zebranie funduszu na wykup Tatr z rąk prywatnych. W 1889 r. Władysław Zamoyski wykupił dobra zakopiańskie i podarował je narodowi.

W 1925 roku w ramach Towarzystwa Tatrzańskiego powstała Sekcja Ochrony Tatr. Pierwszy konkretny projekt utworzenia w Tatrach parku narodowego ogłosił w 1923 r. profesor Stanisław Sokołowski. Rok później miedzy Czechosłowacja a Polską uznano potrzebę utworzenia pogranicznych terenów chronionych w Tatrach, a rozwinięto tę myśl w 1925 r. na konferencji polsko-czechosłowackiej w Krakowie.
Przed wybuchem drugiej wojny światowej wydano rozporządzenie o utworzeniu Parku Przyrody, obejmujące prawie wyłącznie państwowe obszary leśne w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy powołano do życia z dniem 1 stycznia 1955 roku. Obejmuje on obszar ok. 22 000 ha. Na czele TPN stoi dyrektor Parku, a jego organem doradczym jest rada TPN. Dyrektora powołuje Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Po południowej stronie Tatr park narodowy (TANAP) powołano w 1949 roku, a więc kilka lat szybciej od TPN. Całość Tatr Bielskich, Wysokich i część Zachodnich stanowi właściwy obszar TANAP, pozostałą część Tatr Zachodnich aż po Orawice i południowe podnóże pod Spiską Białą tworzy tzw. Pasmo ochronne. Obszar Słowackiego Parku wynosi ok. 50 000 ha. Na czele stoi dyrektor. W latach 60 powstała stacja naukowa, która prowadzi własne badania.

Park Europy jako uczta? dla miłośników sztuki

Park Europy jako uczta? dla miłośników sztuki

Każdy turysta interesujący się sztuką z pewnością powinien zobaczyć Park Europy. Jest to nietuzinkowa znajdująca się geograficznie w samym centrum kontynentu. Umiejscowiona jest około trzydzieści kilometrów od Wilna. To w tym miejscu, na powierzchni pięćdziesięciu…
Joachim Bargiel

Joachim Bargiel

Co ma nam do zaoferowania Racibórz? Racibórz to miasto, które jest ulokowane na śląsku. Jak się okazuje, jest to bardzo historyczne miasto, a to ze względu na fakt, że rezydowali tam książęta opolsko-raciborscy. W związku…
Skoki spadochronowe

Skoki spadochronowe

Skok spadochronowy to dla wielu niezapomniana i piękna chwila. Emocje które towarzyszą temu wydarzeniowi są nie do opisania. Dlatego prezentujemy nasze skoki spadochronowe które z pewnością przyniosą to, co najważniejsze w sportach ekstremalnych czyli emocje!…
Jak korzystać z sieci?

Jak korzystać z sieci?

Jak korzystać z sieci? Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego to przykład nowoczesnej strony, na której można znaleźć mnóstwo informacji na wiele tematów. Nawiasem mówiąc, gros osób przekonało się do takich portali, bo okazują się…